ReadyPlanet.com
dot
bullet
Respirators & Masks

 
 
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ/Respiratory protection 

ชื่อสินค้า | รหัสสินค้า

Mediclean(R) หน้ากากอนามัย 3 ชั้น |  178187
บรรจุ 50 ชิ้น * 20 แพ็ค/ลัง (ลังละ 1,000 ชิ้น)

3M-8210 หน้ากากอนามัยมาตรฐาน N95 |  8210
บรรจุ 20 ชิ้น * 8 กล่อง/ลัง (ลังละ 160 ชิ้น)


1. ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Nelson Labolatory สหรัฐอเมริกา Bacterial Filtration Efficiency > 97%
2. ผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย ภายใต้ระบบจัดการคุณภาพ ISO9002:2001
3. ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์กับ FDA สหรัฐอเมริกา

จึงมั่นใจได้ในคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีจรรยาบรรณและคุณธรรมทางธุรกิจ

หน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นสินค้าพิเศษ มีจำนวนจำกัด ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2898-7121-4

คำเตือน

ขณะนี้ได้มีผู้นำเข้าบางรายได้นำเข้าหน้ากากอนามัยคุณภาพต่ำ จากต่างประเทศ ซึ่งพบว่าสินค้าดังกล่าวมีปัญหาใน 3 ลักษณะ ได้แก่

1. สินค้าด้อยคุณภาพ
หน้ากากอนามัยคุณภาพต่ำไม่มีการใส่ถุงชั้นในก่อนการบรรจุกล่องซึ่งทำให้เกิดการปนเปื้อนของฝุ่นจากกล่องกระดาษและฝุ่นละอองจากหีบบรรจุและอากาศขณะจัดส่งสินค้า ซึ่งเป็นอันตรายและไม่ถูกสุขอนามัยอย่างยิ่ง

2. สินค้าผิดประเภท
ขณะได้มีการนำหน้ากากอนามัยชนิด 2 ชั้นปลอมปนเป็นชนิด 3 ชั้น ซึ่งมีประสิทธิภาพการกรองอากาศและเชื้อโรคด้อยกว่ามาตรฐานที่ทางราชการแนะนำ

3. สินค้าไม่ได้มาตรฐาน
ผู้ผลิตที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตได้ปรับชนิดของชั้นกรองให้บางลง ทำให้ประหยัดต้นทุน ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการกรองลดลงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการกรองเชื้อโรคในอากาศตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด

จึงขอให้ผู้จัดจำหน่ายได้โปรดพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่จะจำหน่ายอย่างมีจรรยาบรรณ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

ผ้าปิดจมูก

SM-101 ผ้าปิดจมูก ชนิดผ้า 2 ชั้น
SM-102 ผ้าปิดจมูก ชนิดผ้า 2 ชั้น มีไส้กรอง
SM-201 ผ้าปิดจมูก ชนิดแผ่นใยสปันบอนด์ 2 ชั้น
SM-202 ผ้าปิดจมูก ชนิดแผ่นใยสปันบอนด์ 3 ชั้น  

หน้ากากกรองฝุ่นละออง

N95-8210 หน้ากากกรองฝุ่นละออง 3M
X-301 หน้ากากกรองฝุ่นละออง VILENE
SH-9250 หน้ากากกรองฝุ่นละออง FIDO
SH-9360 หน้ากากกรองฝุ่นละออง แบบมีลิ้นระบายอากาศ FIDO


หน้ากากกรองฝุ่นละออง-ไอ สำหรับงานบัดกรี/หลอม/เชื่อมโลหะ (ใช้พร้อมกับหน้ากากเชื่อมโลหะได้)

F323 หน้ากากกรองฝุ่นละออง-ไอ สำหรับงานบัดกรี/หลอม/เชื่อมโลหะ FIDO
F323V หน้ากากกรองฝุ่นละออง-ไอ แบบมีลิ้นระบายอากาศ สำหรับงานบัดกรี/หลอม/เชื่อมโลหะ FIDO


หน้ากากกรองฝุ่นละอองและกลิ่น แบบคาร์บอน สำหรับป้องกันกลิ่นและไอระเหยแบบเจือจาง

X-631 หน้ากากกรองฝุ่นละอองและกลิ่น แบบคาร์บอน VILENE
C2TS หน้ากากกรองฝุ่นละอองและกลิ่น SHIGEMATSU

 


 
 


 

 หน้ากากบรรจุไส้กรองและตลับกรองป้องกันฝุ่นละอองและไอสารเคมี

GM-76D หน้ากากบรรจุตลับกรอง แบบเดี่ยว
GM-28 หน้ากากบรรจุตลับกรอง แบบคู่

GM-77 หน้ากากบรรจุตลับกรอง แบบเดี่ยว
GM-22 หน้ากากบรรจุตลับกรอง แบบคู่
อุปกรณ์ประกอบหน้ากากบรรจุไส้กรอง GM-76D / GM 28

U1AH ไส้กรองชนิดคาร์บอน
U3AH ไส้กรองชนิดคาร์บอน
CA-104NII88 ฝาครอบสำหรับไส้กรอง U1AH/U3AH

CA-104NII/AG ตลับกรองไอกรด
CA-104NII/OV ตลับกรองไอสารอินทรีย์
CA-104NII/OV/AG ตลับกรองไอกรด/ไอสารอินทรีย์
CA-104NII87/AM ตลับกรองไอแอมโมเนีย/ไอเมททิลลามีน
CA-104NII87/FA ตลับกรองไอฟอล์มาดีไฮด์
CA-104NII87 ฝาครอบสำหรับตลับกรอง CA-104NII


อุปกรณ์ประกอบหน้ากากบรรจุตลับกรอง GM-77 / GM-22

CA-7144 แผ่นกรองชนิดไม่มีคาร์บอน
CA-7322 ฝาครอบสำหรับไส้กรอง CA-7144

RU1H ไส้กรองชนิดไม่มีคาร์บอน แบบกระบอก
DR-770 ฝาครอบสำหรับไส้กรอง RU1H/RU2H

CA-705/AG ตลับกรองไอกรด 55 ซีซี.
CA-707/AG ตลับกรองไอกรด 75 ซีซี.
CA-710/AG ตลับกรองไอกรด 100 ซีซี.
CA-705/OV ตลับกรองไอสารอินทรีย์ 55 ซีซี.
CA-707/OV ตลับกรองไอสารอินทรีย์ 75 ซีซี.
CA-710/OV ตลับกรองไอสารอินทรีย์ 100 ซีซี.
CA-705/OV/AG ตลับกรองไอกรด/ไอสารอินทรีย์ 55 ซีซี.
CA-707/OV/AG ตลับกรองไอกรด/ไอสารอินทรีย์ 75 ซีซี.
CA-710/OV/AG ตลับกรองไอกรด/ไอสารอินทรีย์ 100 ซีซี.

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2898-7121-4 วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8:30 - 17:00น. Thaweesub Glove Factory & Thai Global Group of Companies Copyright © 2009-2018 All Rights Reserved. 554 Ekkachai Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok 10150 Thailand. Tel.02-898-7121-4 Fax: 02-898-7133 Email : mail@thaiglove.com